burçaklamak işlik

Burçak-burçak derlemek, gaty derlemek.

  • Onuň maňlaýyny kertip duran börüginiň aşagyndan burçaklap galan derler biri-birine tapyşdy. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)