bulanmak işlik

  1. Bulanyk hala öwrülmek, bulançak bolmak (suwuklyk hakynda).

    • Biz birneme ýöranimizden soň, suw bulanyp başlady. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

  2. Hapa bolmak, hapalanmak.

  3. Göçme manyda Yrsaramak, jenjel agtarmak.

  4. Iki baka yranmak, ýaýkanmak.