bulaşdyrmak işlik

 1. Hapa bulamak, çirk ýokdurmak, hapalatmak.

 2. Yzly-yzyna bulamak, çalt-çalt bulamak.

  • Ýene-de agaç çemçe bilen bulaşdyrdy. (M. Ibrahimow, Ol gün geler)

 3. Agzalalyk düşürmek, bulagaýlyk döretmek, bulaşyklyk döretmek.

  • Munuň ýaly halky bulaşdyrýan melgunyň köküni köwlemek gerek. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)

 4. Bulam-bujar etmek, garym-gatym etmek.

  • Hasap-hesip işlerini bulaşdyrmak.

 5. Pikir garyşmak, zerarly bir zady ikinji bir zat bilen çalşyrmak.