bujuryk

Beter, dert, azap.

  • El degirseň, munuň bujurygy artar. (N. Pomma, Taýlak hyzzyn)

  • Barha bujurygyny artdyryp başlady. («Tokmak» žurnaly)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem bujuryk - bujurygy.