bugurçy

Zoologiýa Ýaňy işde ulanylmaga başlanan, torumdan uly, üç ýaşyndaky düýe.

  • Düýeler, erkek, bugurçy, torumlar-hemmesi aýry tohum maldyr. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)

  • Ol özüniň bize ýetmiş batman bugdaýa beren bugurçysyny ýüz takal okamak bilen, iň soňunda on iki batmana aldy. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)