buglanmak işlik

[bu:glanmak]

  1. Öz şiresi, bugy bilen bişirilmek, buga goýulmak.

    • Bir topar aýallar gollaryny çermäp, näme-de bolsa buglanýan uly demir gazanyň daşynda aýlanýardylar. (M. Ibrahimow, Ol gün geler)

  2. Buga tutulmak.