bugarmak işlik

[bu:garmak]

Buga öwrülmek, bug halyna gelmek, bug çykarmak.

  • Täze dogan güniň şöhlesine meýdan çalaja bugaryp durdy. («Sowet edebiýaty» žurnaly)