bug

[bu:g]

Suwuklyk gyzdyrylmagy netijesinde emele gelýän çygly gaz.

  • Ýagyşyň öň ýanynda howa bug bilen dolýar.

Ýazuw düzgüni

Menlik ýöňkemaniň -um, -umyz, senlik ýöňkemäniň -uň, -uňyz goşulmalary goşulýar.

Meselem bug - bugum, buguň.