buýurmak işlik

Bir işi ýerine ýetirmegi tabşyrmak, buýruk bermek.

  • Hökman zynjyr bilen daň -- diýip, Çoluga buýurdy. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli sese başlanýan goşulma goşulanda, ikinji bogundaky dar u çekimlisi düşürilip ýazylýar. Ýöňkeme bilen üýtgände ikinji bogunda u eşidilen ýerinde ýazylýar.

Meselem buýurmak - buýrar, buýrupdyr.