buýsanmak işlik

  1. Bir zada guwanmak, begenmek, öwünmek.

    • Ol aýnanyň syratyna, boýuna, özüniň edermenligine buýsandy. Mama öz ýanyndan: -- Her näçe azap çeksem-de iň soňunda bol-telkiligiň gyrasyndan barýan -- diýip buýsandy. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  2. Bir zada daýanmak, biriniň arka edilip arkaýynsyramak.