bu görkezme çalyşmasy

[bu:]

Grammatik termin Görkezme çalyşmasy, şu.

  • Bu günki işiňi ertä goýma. (nakyl)

  • Mundan beýläk-mundan soň, indiden beýläk, şu günden başlap.