bronhit

Medisina Nemli bronh bardalanyň kesellemegi, çişmegi.