bron1

Harby gämileriň, tanklaryň polatdan ýasalan goraw örtügi.

Ýazuw düzgüni

Menlik ýöňkemaniň -um, -umyz, senlik ýöňkemäniň -uň, -uňyz goşulmalary goşulýar.

Meselem bron - bronum, bronuň.

bron2

Bir zada we eýe bolmaklyga ýa-da bir zady almaklyga hukuk berýän resmi hat, dokument.

Ýazuw düzgüni

Menlik ýöňkemaniň -um, -umyz, senlik ýöňkemäniň -uň, -uňyz goşulmalary goşulýar.

Meselem bron - bronum, bronuň.