bozlamak boz‧la‧mak işlik

[bo:zlamak]

 1. Mylaýym ses bilen sokduryp seslenmek (düýe, köşek hakynda).

  • Düýe bozlap, at kişňäp, Janlylyk döredi daşda. (R. Seýidow, Bagtlylar)

  • Köşeginiň sokduryp bozlaýan näzik sesi gulaga gelýärdi. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

 2. Göçme manyda Zaryn seslenmek, nala çekmek.

  • Bozlap aglaýar welin, ýüregimi paralap barýar. (N. Pomma, Sebäbini soň bildim)


Duş gelýän formalary
 • bozlady
 • bozlamaga
 • bozlamak
 • bozlan
 • bozlanda
 • bozlap
 • bozlar
 • bozlasa
 • bozlaýan
 • bozlaýardy