bozlaşmak işlik

[bo:zlaşmak]

  1. Birnäçe bolup bozlamak.

    • Jerenleri gezer düzde, Bozlaşar düýeler bozda. («Görogly» eposy)

  2. Göçme manyda Zaryn seslenişmek, nala çekişmek.