bozlaşmak boz‧laş‧mak işlik

[bo:zlaşmak]

  1. Birnäçe bolup bozlamak.

    • Jerenleri gezer düzde, Bozlaşar düýeler bozda. («Görogly» eposy)

  2. Göçme manyda Zaryn seslenişmek, nala çekişmek.


Duş gelýän formalary
  • bozlaşar
  • bozlaşdylar
  • bozlaşyp