bozgak

Agzalaçylyk döredip ýören, tertip bozujy, bazbozar, ýykgynçy.

  • Ol baryp ýatan bozgak eken. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem bozgak - bozgagy.