bozarmak işlik

Çalymtyl reňk almak, boz reňke öwrülmek.

  • Guwanjyň ýüzi bir gyzarýar, bir bozarýar, ol näme diýjegini hem bilmedi. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)

  • Sary, şal geýnen bir gyz, dokuz ýaşly geýnüwli oglanyň elinden tutup, maşyndan çykdy, şäheriň sökülen, bozaran öýlerine üns bilen garady. (M. Ibrahimow, Ol gün geler)