boz-ýaz

boz-ýaz bolmak

Utanmak, ýüzüň gyzarmak.

  • Muhammediň ýüzi boz-ýaz boldy. (N. Pomma, Sebäbini soň bildim)

  • Bu gelşiksiz ýagdaýa ýüzleri boz-ýaz bolan Nurjahan heniz özüni rastlap bilmändi. (B. Pürliýew, Ikinji gün)