boz

Çalymtyl (reňk).

  • Boz at.

  • Ak iner çökmese, boz maýa gaýmaz. (nakyl)

Ýazuw düzgüni

Menlik ýöňkemaniň -um, -umyz, senlik ýöňkemäniň -uň, -uňyz goşulmalary goşulýar.

Meselem boz - bozum, bozuň.

boz meýdan

Heniz ekilmedik, özleşdirilmedik meýdan.

  • Haýda öňe, polat atym, Boz çölleri bag eýläli! (G. Muhtarow, G. Seýitliýew, Bagbanyň Gyzy)