botlamak işlik

[bo:tlamak]

Düýäniň köşegi bolmak, köşeklemek.

  • Guba düýe bogazdy, bu wagta iki-üç botlardy -- diýdi. (N. Saryhanow, Saýlanan eserler)

  • Ýaňyrak botlan düýe köşegini ysyrganyp, abşaryp dur. (B. Kerbabýew, Aýgytly ädim)