bossançylyk

[bossa:nçylyk]

Oba hojalygynda gawun-garpyz, hyýar we ş. m. ekerançylygyny ösdürmeklik, bakja ekinleri ekilen ýer.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem bossançylyk - bossançylygy.