bosmak işlik

Bosgun bolup gaçmak, topar-topar bolup ýurduňy taşlap gaçyp, göçüp gitmek.

  • Obanyň uludan-kiçi hemmesi guma tarap bosupdyr.

Ýazuw düzgüni

Ýöňkeme bilen üýtgände ikinji bogunda u eşidilen ýerinde ýazylýar.

Meselem bosmak - bosdum, bosduň, bosupdyr.