bosgy bos‧gy

seret bosgun

  • Halk bosga düşmesin, gaçmasyn. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimsiz ses bilen başlanýan goşulma ýa-da söz goşulyp, ikinji bogundaky dar y çekimlisi gysga aýdylsa, onda ol dodaklandyrylyp u ýazylýar.

Meselem bosgy - bosguda, bosgular, bosgusy.


Duş gelýän formalary
  • bosga
  • bosguda
  • bosgudan
  • bosgusynda
  • bosgusyndan