bosgunçy

Bosup barýanlar, gaçyp ýa-da bir ugra eňip barýanlar, bosguna gatnaşyjy.

  • Halnazar bosgunçylary yzyna gaýtaryp, gün ortadan agansoň, obasyna ýetdi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)