bosgun

Köp bolup gaçýanlar, köp bolup gaçyp barýanlaryň topary, gaça-gaçlyk.

  • Bosgunlar çem gelen ýerde ýaşapdyrlar. (Gadymy Danýä Taryhy)