bort

Ýük maşynynyň, gäminiň we ş. m. ýük ýüklenýän ýeriniň töweregindäki agaçdan ýa-da demirden edilen germez.

Ýazuw düzgüni

Menlik ýöňkemaniň -um, -umyz, senlik ýöňkemäniň -uň, -uňyz goşulmalary goşulýar.

Meselem bort - bortum, bortuň.