bomba

Partlaýjy jisimden içi doldurylan ýarylýan snarýad.

  • Gözel şäherlere bombalar düşdi. (B. Kerbabaýew, Aýlar)

  • Top, pulemýot we bomba sesleri bütin töweregi endiredýärdi. (B. Gurbonow, Duşuşyk)