bolluk

Köp mukdarda barlyk, maddy ýagdaýyň gowulygy, bolelinlik, artyklyk.

  • Obamyzda bolluk bilen saglyk joşýar. (N. Pomma, Sebäbini soň bildim)

  • Gün özüniň şöhlesini bolluk bilen ýaýradyp başlady. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem bolluk - bollugy.