bolelin

[boleli:n]

Doly kanagatlandyryp bilýän, ýeterlik derejede bolan (zat hakda).

  • Bolelin suwly bolmaklygy biziň halkymyz asyrlar boýy arzuw edip geldi.