bogdurmak bog‧dur‧mak işlik

 1. Bir zady başga birine daňdyrmak, bogup baglatmak, desseläp baglatmak.

  • Görýän welin, bu maňa desse bogdurjag-ow! (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

 2. Bokurdagyny gysyp, kynlyk bilen dem aldyrtmak, bogazyny gysyp, dem almakdan mahrum etdirmek.

  • Ýöne weli, seniň häzirki içi güjükli teklibiňe berlip, özümi bogdurar ýaly, men bu jany arzan baha hasap edemok. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)


Duş gelýän formalary
 • bogdurar
 • bogdurdy
 • bogdurmak
 • bogduryp
 • bogdurýar