bogdak bog‧dak

 1. Däneden we ş. m. doly bolmadyk agzy boglan bogdak, torba w ş. m.

  • At üstünde iki bogdak un hem bar. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

 2. Desselenen daňy, desse.

  • Ol iki bogdak gül bilen iki-üç sany oýunjak, bir guty şokolad alyp, wokzala taksili gitdi. (N. Pomma, Taýlak hyzzyn)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem bogdak - bogdagy.


Duş gelýän formalary
 • bogdaga
 • bogdagy
 • bogdagyny
 • bogdagynyň
 • bogdagyň
 • bogdaklar
 • bogdaklarynda
 • bogdaklaryndan
 • bogdaklarynyň
 • bogdaklaryň
 • bogdakly
 • bogdaklygyna