boýra

  1. Suwda bitýän uzun baldakly gamyş pisint ösümlik.

  2. Ösümlikden örülen düşek.

    • Getiren ýylgyn baýralaryny we üç-dört sany agajy hem peýdalanyp bilmediler. (N. Pomma, Sebäbini soň bildim)

    • Olar bir stakan çaý içenlerinden soň boýranyň üstünde süýnüp, horlamaga başladylar. (M. ibrahimow, Ol gün geler)