boýkot

  1. Döwlet, gurama, edara bilen ýa-da aýry bir adam bilen her bir hili gatnaşygyňy kesmekden ýa hem şolary bütinleý äsgermezlikden ybarat bolan syýasy we ykdysady göreş täri.

  2. Protest bildirmek alamaty hökmünde araňy kesiş, ýüz dönderiş.