biynsap

[bi:ynsa:p]

seret ynsapsyz

  • Soň bu zalym biynsap arapdan aryňy alarsyň. («Görogly» eposy)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem biynsap - biynsaby.


Duş gelýän formalary
  • biynsaplyk