biynjalyk

[bi:y:njalyk]

 1. Birahat, ynjalyksyz.

  • Sorag bilen ony biynjalyk edäýmäýin. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)

 2. Aladasy barlyk, gaýgy-ünjüsi barlyk, ynjalygy ýokluk, aladalylyk.

  • Ozaldan hem biynjalyk Çerkeziň Pökgi wala tüýs ýüregine düşdi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem biynjalyk - biynjalygy.


Duş gelýän formalary
 • biynjalygam
 • biynjalygy
 • biynjalyklaryň
 • biynjalyklygyny
 • biynjalyklyk
 • biynjalyksyz
 • biynjalyksyzlyk