biwyždan

[bi:wyžda:n]

Wyždany bolmadyk, wyždansyz, ykrarsyz.