biwepa

[bi:wepa:]

Wepa bermeýän, sözünde durmaýan, ynamy ödemeýän, wepasyz, ykrarsyz.

  • Hiç görülen däldir beýle biwepa, Maňa iki ýandan ýetýär-le jepa. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

  • Men biwepa bolabilmen. (G. Muhtarow, G. Seýitliýew, Bagbanyň gyzy)