biwepa

[bi:wepa:]

Wepa bermeýän, sözünde durmaýan, ynamy ödemeýän, wepasyz, ykrarsyz.

 • Hiç görülen däldir beýle biwepa, Maňa iki ýandan ýetýär-le jepa. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

 • Men biwepa bolabilmen. (G. Muhtarow, G. Seýitliýew, Bagbanyň gyzy)


Duş gelýän formalary
 • biwepada
 • biwepadyr
 • biwepalar
 • biwepalardan
 • biwepalyga
 • biwepalygy
 • biwepalygyny
 • biwepalygyňa
 • biwepalyk
 • biwepalykda
 • biwepalylyk
 • biwepany