biweç

[bi:weç]

Weji bolmadyk, weçsiz, bolgusyz, ugursyz, biderek (adam).

  • Paýtagtda ýüze çykan birnäçe biweçleriň pitnesini ýatyrmak üçin nähili çäre görmek gerek? (Aýbek, Nowaýy)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem biweç - biweji.