biwatan

[bi:watan]

Belli bir ýurtda orun tutmaýan, watansyz.

  • Bularyň hemmesi öz ýurduny satan biwatanlaryň toslamasy. («Sowet edebiýaty» žurnaly)