bitirmek işlik

Bir işi soňuna çenli alyp barmak, ýerine ýetirmek, berjaý etmek, gutarmak, tamamlamak.

  • Men seniň ýaly iş bitirmän gelmen. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)