bitişmek işlik

  1. Biri-biri bilen utgaşmak, birleşmek, ýelmeşmek, sepleşmek.

    • Gara gaşlar aýrylyşýar, bitişýär. (R. Seýidow, Bagtlylar)

  2. Gowulaşmak, gutulyşmak (ýara döwük hakda).

    • Ýara bitişipdir. Aýagynyň döwlen süňki bitişipdir.

  3. Tamamlanyp başlamak, gutaryşmak.

    • Işler hem bitişip barýar.