birleşdiriji

  1. Güýji bir ýere jemleýji, birlik dörediji.

  2. Bir zady başga bir zada goşujy, garyjy.

  3. Bir zady daňyjy, ýelmäp berkidiji, utgaşdyryjy.