birikdirmek işlik

[bi:rikdirmek]

Birleşdirmek, goşmak, garmak.

agyz birikdirmek

seret agyz

  • Siziň hem agyz birikdirip, Emire garşy göreşmegiňiz gerek. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

goş birikdirmek

seret goş

  • Aýsoltan bilen goşuny birikdirip bilse, Begenjiň dünýäde armany ýokdy. (B. Kerbabaýew, Aýsoltan)