birdenkä

Bir bada, birden, duýdansyzlykda.

  • Birdenkä Akbilek üýrüp, gapa tarap okduryldy. (N. Pomma, Taýlak hyzzyn)

  • Artyk onuň birdenkä egninden gujaklady. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Birdenkä egninden gujaklady. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)


Duş gelýän formalary
  • birdenkä-de