biraz

[bira:z]

Az mukdarda, azajyk.

  • Diýdi: -- Dostlar, kömek beriň biraz siz! («Sowet edebiýaty» žurnaly)

  • Bu ýagdaýda biraz howsala düşdi. («Görogly» eposy)