biraýakdan

bir aýakdan sürmek

Bir meňzeş hasap etmek, hemmesini deň hasaplamak.

  • Hemme kärendeçini biraýakdan sürmek bolmaz. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)