birçak

Köp wagt mundan öň, bireýýäm, bir wagt, köpden, öňräk.

  • Ol işini birçak gutaryp gitdi. Kino birçak gutardy.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem birçak - birçagy.


Duş gelýän formalary
  • birçaklar