biperwaýlyk

[bi:perwa:ýlyk]

  1. Hiç zat hakynda alada, ünji etmezlik, perwaýsyzlyk.

  2. Geleň etmezlik, geleňsizlik.

    • Bu işde biperwaýlygyň öňüni almaly. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem biperwaýlyk - biperwaýlygy.


Duş gelýän formalary
  • biperwaýlyga
  • biperwaýlygy
  • biperwaýlygyndan
  • biperwaýlygynyň
  • biperwaýlygyň
  • biperwaýlykdyr