biperwaý

[bi:perwa:ý]

 1. Hiç zat hakynda alada, ünji etmeýän, durmuşa perwaýsyz garaýan.

  • Sopy nazar saldy suwa biperwaý. (A. S. Puşkin, Saýlanan eserler)

  • Onýança Selbi hem oslagsyz duşuşygyň ilkinji täsirinden boşap, özüni rastlady, Baýramy biperwaý garşylamaga çalyşdy. (N. Jumaýew, Ak derek)

 2. Geleňsizlik bilen garaýan, geleňsiz.

  • Ol haý-howaýy durmuşa ýugrulan, biperwaý, geleňsiz bar adamdy. (Aýbek, Nowaýy)

  • Biperwaý häsiýetli bolmak.


Duş gelýän formalary
 • biperwaýam
 • biperwaýdy
 • biperwaýdygyny
 • biperwaýlyga
 • biperwaýlygy
 • biperwaýlygyndan
 • biperwaýlygynyň
 • biperwaýlygyň
 • biperwaýlyk
 • biperwaýlykdyr