bilinmek işlik

  1. Kesgitlenmek, aňlamak.

  2. Bir zadyň üsti açylmak, duýulmak, mälim bolmak, tapylmak.

    • Goýberlen ýalňyşlyklar bilindi.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli sese başlanýan goşulma goşulanda, ikinji bogundaky dar i çekimlisi düşürilip ýazylýar.

Meselem bilinmek - bilner, bilnipdir.